Úvodní stránka

Pránická výživa je pro vědu neuchopitelná, tedy nepřijatelná. Stejně tak principy Energetického nebo Pránického léčení. A přesto tyto fenomény existují a mění zásadním způsobem životy lidí na této planetě. Dokáží nám odpovědět na otázky kým doopravdy jsme, jaké jsou naše schopnosti a jak můžeme žít bez utrpení a bolesti v souladu s našimi potřebami a potřebami naší Země. Láska, soucit, laskavost, vnímavost, pocity štěstí a naplněnosti, pevné zdraví – to vše je v našich rukou. Jen je potřeba se rozhodnout vydat se touto úžasnou cestou.