O mně

     

Vítejte!     

V roce 2017 se mi po několikaletém období přípravy podařilo přejít na pránickou výživu. To znamená, že již nepotřebuji pevnou stravu k tomu, abych byla vyživována. S tímto darem ruku v ruce přišlo velké zcitlivění a zjemnění smyslů, rozšíření vědomí a schopnost vnímat jemná energetická pole v okolním prostředí. Jakožto původně poměrně pragmatická a skeptická bytost jsem se najednou ocitla v naprosto neprobádaných „vodách“, které mne každým dnem více a více překvapovaly. S životem bez jídla se objevila velká radost, pocity naplnění, klidu, propojení s okolním světem a hlavně obrovská, ničím nepodmíněná láska. Nebývám již nemocná, přestala jsem se zabývat malichernostmi, vážím si daru, kterého se mi dostalo a každý den děkuji za to, že zde mohu v této formě přebývat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výživa pránou, tedy vším, co nás zejména v nehmotné substanci obklopuje, pro mne neznamená jen vynechání jídla jako hlavního zdroje energie. Nemuset jíst je jen jakýsi bonus, který přišel přirozeně se změnou vnímání, myšlení a pohledu na svět. Pro mne je prána symbolem svobody, nezávislosti a potvrzením prakticky neomezených a neprobádaných schopností lidského těla. Neznamená to, že bych již nedokázala fungovat v reálném světě nebo že bych se snad cítila jako někdo jiný než lidé, kteří jedí hmotnou stravu. Stále žiji v rodině, chodím do práce a mám i spoustu běžných starostí i radostí. Stále se učím a vím, že každá bytost, kterou potkám, mi může mnoho předat. Uvědomuji si a plně respektuji, že každý z nás má svou cestu a že jsme zároveň všichni propojeni. Pránický život mi pouze otevřel další možnosti fungování ve fyzickém těle a přinesl mnoho úžasných zážitků. 

 

Vystudovala jsem doktorské studium speciální pedagogiky a léta jsem se zabývala výukou jak studentů vysokých škol, tak dětí školního věku. Žila jsem poměrně běžný život se svým mužem a dětmi, dokud mi do cesty nevstoupila „prána“. Život se mi tím od základů změnil a stále se mění. Uvědomila jsem si, že jsem to já, kdo rozhoduje o tom, jakým způsobem budu žít, kolik radosti si do života pustím, jak bude fungovat moje fyzické tělo, kolik energie budu mít a jak budu schopná ji využít.

V současné době se kromě jiných činností zabývám ošetřováním pomocí kombinace Energetického (Esoterního) léčení INEH (International Network for Esoteric Healing) a metodou Pranic Healing – Mistr Choa Kok Sui. Jedná se o jemné, ale zároveň velmi účinné metody, které pomáhají navrácení harmonie a radosti do života. Také poskytuji průvodcovství na cestě nenásilného zjemňování stravy, které spolu s energetickým pročištěním pomáhá při pokusu o přechod na pránickou výživu. To vše s sebou přináší lepší uvědomování si své vlastní podstaty, využití svých nekonečných možností a přeměny směrem k větší spokojenosti a naplněnosti.

Těším se na setkání!

Eva Hajduková