Metody léčení

Energetické léčení (jinak také Esoterní léčení), International Network of Esoteric Healing – INEH, má svůj původ v Anglii, kde několik léčitelů v roce 1965 začalo zkoumat význam energetického pole člověka. Tito léčitelé zjistili, že je možné dosahovat hlubších a silnějších účinků při léčení i v případě, pokud se ruce léčitele nedotýkají těla léčeného, a léčivá energie tak může přímo působit v energetickém poli člověka.

Poté, co objevili knihu Alice Ann Bailey „Esoterní léčení“, která byla napsána již v roce 1953, zjistili, že se v mnohém s autorkou shodují ve svých poznatcích. Odtud pramení i název této metody léčení. První semináře se začaly uskutečňovat v sedmdesátých letech a dnes se vyučují v rámci INEH v mnoha zemích po celém světě. U nás byl nejvýznamnějším učitelem této metody Ludger Scholl, který přišel do České republiky v 90. letech z Německa. To, co spojuje všechny členy sítě není společné vyznání nějaké víry, ale poznání, že energie nepodmíněné Lásky pomáhá léčit. Tato metoda je zcela bezpečná, jemná a zároveň velmi účinná.

 

Pranic Healing (Pránické léčení) je prastará metoda, jejíž kořeny lze nalézt v kulturách jako je Čína, Indie nebo Egypt a kterou transformoval do moderní podoby Mistr Choa Kuk Sui původem z Filipín. Jedná se o využití prány – tedy energie kolem nás k očistě a energetizaci hrubohmotných i jemnohmotných struktur našeho těla. Tato metoda je opět dostupná a účinná pro každého, kdo je otevřen změně a dokáže vnímat své fyzické tělo jako neobyčejně inteligentní komplexní systém, který je schopen si při správné péči poradit s jakýmkoli problémem. Metoda Pranic Healing nemá přímou spojitost s pránickou výživou, jak by se dle názvu mohlo zdát, nicméně pravidelným používáním této techniky lze usnadnit proces postupné přeměny směrem k jemnější stravě a podpořit schopnost čerpání většího množství prány z okolního prostředí.

Metody Energetického léčení a Pranic Healing jsou mírně odlišné, nicméně se mohou kombinovat a doplňovat v závislosti na potřebách léčených osob. Je možné i ošetření na dálku, vždy je však třeba si domluvit konkrétní termín, aby mohl být léčený člověk v klidu – léčebný zásah může být vnímán jako velmi intenzivní. 

 

Samozřejmě, podobně jako prakticky všechny léčebné metody, ani Energetické léčení či metoda Pranic Healing nejsou vždy všemocné. Není nutné ani žádoucí zavrhovat západní medicínu, ideální je propojení a kooperace medicínského přístupu (zejména co se týče zpřesnění diagnostiky a návrhu postupu léčby lékařem) s doplňkovým ošetřením pomocí energií.  Léčení pak může probíhat mnohem rychleji a příjemněji. Západní medicína se zaměřuje zejména při chronických nemocech více na zmírnění příznaků onemocnění, kdežto léčení pomocí energií se dostává hlouběji, často až k příčině nemoci. Nejdůležitější v celém procesu uzdravování a zvyšování vitality je však změna myšlení, vnímání okolního prostředí a přístupu k sobě samému. Tato změna může přijít spontánně právě vlivem změny proudění energií v těle odstraněním starých nánosů a bloků.

U mne probíhá léčebné ošetření nejčastěji vleže na zádech, v oblečení, je možnost přikrytí dekou. Vše záleží na domluvě, je možné i sedět v křesle, k dispozici je příjemná relaxační hudba. Není potřeba se jakkoli připravovat, léčení bývá většinou uklidňující, je možno i usnout, na výsledek léčení spánek nemá vliv. Někdo může proces léčení vnímat velmi intenzivně jako přicházející příjemné teplo do těla, u někoho se mohou objevit i mírné bolesti v místech s blokovanou energií – např. stará zranění, problémy s určitým orgánem apod. Tyto bolesti jsou pouze známkou probíhající léčby, mívají jemný charakter a brzy odezní. Ve většině případů jsou pocity spojené s energetickou a pránickou léčbou příjemné. Někomu postačí jedno ošetření, někdo potřebuje pracovat více do hloubky, zejména pokud se vyskytují chronické potíže, proto se vrací.

Většinou se čas strávený pobytem u mne pohybuje kolem 1 hodiny.